Изворна вода Михалково 0,500

9.00 лв.

Описание

Изворна вода Михалково 0,500-1стек=12бр.х0.5л.(0.75лв./бр.)
Изворна вода Михалково е чиста планинска вода от Родопите. Извира на 1800 m надморска височина в подножието на връх „Модър”. Изворна вода Михалково е ниско минерализирана вода, подходяща за ежедневна употреба от всички възрастови групи.
Тя се транспортира в заводa за бутилиране чрез твърда водопроводна връзка. Целият процес на доставка на изворната вода от източника до крайния потребител се контролира, като отговаря на изискванията за безопасност на продукта в ЕС.
Минерален състав
Аниони mg/l Катиони mg/l
F < 0,05 Na 3,37
Cl 3,19 K 1,74
SO4 7,82 Ca 19,02
Mg 1,40

Електропроводимост – 119 µS
pH – 7.4